Töitä tarjolla kokille yhdessä Helsingin parhaista olutravintoloista!

Legendaarinen ravintola Viisi Penniä on aina kuulunut Helsingin perinteisten olut- ja ruokaravintoloiden eliittiin. Keväällä 2021 ravintola otti askelen kohti trendikkäämpää tulevaisuutta, kun sen yhteyteen avattiin oma olutpanimo, Mad Hopper Brewing Co.

Nyt etsimme iloiseen jouk­koomme ammat­ti­tai­toista, kokoai­kaista ja vaki­tuista kokkia pal­ve­lemaan moni­puo­lista asia­kas­kun­taamme Töölön tapah­tumien keskipisteessä.

 

TOIVOMME SINULTA

 • Sovel­tuvaa alan koulutusta
 • Työ­ko­ke­musta ravin­to­la­keit­tiössä työskentelystä
 • Läm­mintä pal­ve­lua­sen­netta, erin­omaisia sosi­aa­lisia taitoja sekä halua oppia uutta
 • Jous­ta­vuutta ja monipuolisuutta
 • Kykyä heit­täytyä muut­tuviin tilanteisiin
 • Englannin kielen taitoa
 • Aitoa halua tehdä työtä ihmisten parissa ja into­himoa tuo­tet­tamme kohtaan
 • Kiin­nos­tusta ja innos­tusta craft-olut sceneä kohtaan 

 

TARJOAMME SINULLE

 • Vaki­tuisen ja kokoai­kaisen työsuhteen 
 • Moni­puo­lisen ja ins­pi­roivan työympäristön 
 • Mah­dol­li­suuden tehdä töitä alan huip­puam­mat­ti­laisten kanssa sekä kehittää omaa ammattitaitoasi
 • Kil­pai­lu­ky­kyisen palkan ja Onni­ra­vin­to­loiden kat­tavat henkilöstöedut

Voi­sitko sinä olla etsi­mämme henkilö?

Jos koet vas­tauksen olevan kyllä, niin odo­tamme innolla yhtey­den­ot­toasi! Hake­mukset ja CV:n voit lähettää oheisen linkin kautta, tai suoraan Andrewlle; andy.​ayre@​onniravintolat.​fi englan­niksi tai suomeksi.