Uudistunut panimoravintola Viisi Penniä toivottaa sinut tervetulleeksi

Olemme kul­keneet pitkän matkan, ja olemme nyt tässä, ylpeinä ja val­miina uuteen!

Legen­daa­rinen Viisi Penniä on aina kuu­lunut Hel­singin perin­teisten olut- ja ruo­ka­ra­vin­to­loiden eliittiin. Keväällä 2021 ravintola ottaa askelen kohti tren­dik­käämpää tule­vai­suutta, kun sen yhteyteen avataan oma olut­panimo, Mad Hopper Brewing Co.

Moder­ni­soitu kort­te­li­ra­vin­to­lamme tarjoaa päi­vittäin kor­kea­ta­soista cross kitchen -hen­kistä ilta­menua sekä arkisin lou­nasta täysin uudis­tu­valta lis­taltaan - tun­nel­mal­li­sessa industrial-hen­ki­sessä ympä­ris­tössä ja kah­den­kym­menen hanan ympäröimänä.

Sinulla nälkä, meillä ruoka

Teemme omaa olutta, tar­joamme ruokaa, jota et saa muualta, sijait­semme Man­ner­hei­min­tiellä lähellä kaikkea!

A la car­temme sisältää Hel­sinki-Aasia-USA-sauna-maku­pareja. Ne on koottu oman panimon oluista ja klas­si­koista, lähi­met­sästä, idän eksoot­ti­suuk­sista, par­haista juus­toista… Kuvittele huu­lillesi kuusen­kerk­kä­tartar, haba­ne­ro­hillo tai vis­kic­heddar, palauta mie­leesi hiil­tyneen purjon tai juhan­nus­saunan tuoksu, näe edessäsi korea­laiset street food -kojut… tätä kaikkea on Penni tänään!

Arkisin lou­naal­lamme saatat kokea valin­nan­vai­keuden tuskaa, sillä hou­ku­tuksena ovat värikkäät kas­vis­ruoat, laa­dukkaat lihat ja mitä fres­seimmät salaatit sekä keitot!

Käänny puo­leemme pik­ku­nä­lässä, after work -suun­ni­tel­missa ja milloin vain vatsan muris­tessa - olemme pai­kalla, pak­kaamme mukaan ja kul­je­tamme kotiin!

Viidessä Pennissä tarjolla tällä hetkellä: 

Oluiden tar­kemmat tiedot löydät Mad Hop­perin net­ti­si­vuilta ja Untappd-sivulta

1

MH - POKER FACE 5%

2

Mh - GALAXY HELLES 5,4%

3

Mh - HAZY BAY NEPA 5,5%

4

MH - MAD HAZE 6,3%

5

Mh  - UNICORN FARM NEIPA 5,2%

6

mh - PHAT MONK SAISON 6,8%

7

MH - GREENBACK 5%

8

mh - FIST BUMP NEIPA 6,0%

9

MH - MAIBOCK 6,2%

10

MH - COMING SOON…

11

MH - COMING SOON..

12

MH - ATOMIC PUNK IPA 6%

13

MAKU BREWING - SATAMA GOSE 3,2%

14

MH - DRAGON´S TONGUE SOUR 4,5%

15

MH - TIPSY SUMMER HEFEWEIZEN 4,5%

16

mh - STONE AGE WEST COAST IPA 5,0%

17

mh - DON´T FEAR THE LAGER 4,5%

18

OLARIN PANIMO - RUNAWAY NEIPA 7,1%

19

MH - ZOMBIE RIVER NITRO IPA 5,0%

20

MH - MOCHA CHOCOLATA YA YA NITRO STOUT 5,0%