Ruokapöytä on katettu, tervetuloa syömään!

Viiden Pennin menu on keit­tiö­mes­ta­rimme Andrew Ayren hen­gen­tuote. Rohkea lista tekee maku­matkoja sekä itään että länteen oluiden ehdoilla.

Jos Penni on sydän, sen yhtey­dessä oleva oma panimo, Mad Hopper Brewing Co., on sen sielu, ja siitä ammen­netaan ins­pi­raatio ja ideat myös keittiöön.

Olet nyt fuusion ja cross-kitc­henin äärellä, ja vas­tassasi ovat ruoasta ja oluesta yhteen lii­tetyt maku­parit. Läm­pi­mästi ter­ve­tuloa nauttimaan!

Maailma ja Suomi Pennissä

Haemme vai­kut­teita maa­il­malta, mutta teemme myös roh­keasti omia valintoja pel­kää­mättä riskejä ja vahvoja makuja. Omat pani­mo­tuot­teemme vaa­tivat toi­saalta tulista ytyä, toi­saalta täy­te­läistä umamia - ja ne kan­nus­tavat meitä kokei­lemaan uutta jat­ku­valla sykkeelllä!

Lupaamme viedä sinut jenk­keihin, Kiinaan, Japaniin ja Koreaan, tuomme vodkaa lisuk­keisiin ja olutta sim­pu­koihin, val­mis­tamme itse omat sei­tanit ja tofut - ja kun koti-ikävä iskee, joh­da­tamme sinut takaisin suo­ma­laiseen metsään.

Met­sästä puheen ollen - eläköön kotimaa, Hel­sinki ja vaih­tuvat sesongit! Misosta on lyhyt matka klas­si­koihin, havuihin ja saunavastaan.

Ja eipä suo­ma­lai­suu­denkaan tar­vitse tinkiä ekso­tii­kasta - olemme ainakin tois­tai­seksi ainoa paikka, jossa lau­ta­sellesi lai­tetaan koti­maista vis­kic­hed­daria, ja jossa keit­tiö­mestari itse on kerännyt kuusen­kerkkiä majoneesiin.

Päivitetty lounas

Tar­joamme lounaan joka arki­päivä vanhaan tuttuun tapaan ma-pe klo 10.30 - 14, mutta uudella asen­teella. Fressit ja laa­dukkaat ideat tulevat näkymään lis­toilla ja salaat­ti­buf­fe­tissa, keitot tuodaan mit­ta­ti­lauksena pöytään ja kas­vis­ruoat vievät seka­syö­jienkin sydämet mennessään!

Monia tapoja uusiin elämyksiin

Tee pöy­tä­varaus ja tule kokemaan Pennin uudet herkut, oman panimon tuotteet sekä industriaali tun­nelma. Jos et ole oluen ystävä, tutustu cocktail- sekä vii­ni­lis­toi­himme, jotka olemme koonneet niin ikään ylpey­dellä sinua varten. Olemme varmoja, että käyntisi ei jää yhteen kertaan!

Meiltä voi tie­tysti noutaa sekä lounaan että ilta­menun annokset myös mukaan. Lisäksi Foodora ja Wolt kul­jet­tavat iltaisin ruoat kotiin!