Uudistunut panimoravintola Viisi Penniä toivottaa sinut tervetulleeksi

Olemme kul­keneet pitkän matkan, ja olemme nyt tässä, ylpeinä ja val­miina uuteen!

Legen­daa­rinen Viisi Penniä on aina kuu­lunut Hel­singin perin­teisten olut- ja ruo­ka­ra­vin­to­loiden eliittiin. Keväällä 2021 ravintola otti askelen kohti tren­dik­käämpää tule­vai­suutta, kun sen yhteyteen avattiin oma olut­panimo, Mad Hopper Brewing Co.

Moder­ni­soitu kort­te­li­ra­vin­to­lamme tarjoaa päi­vittäin kor­kea­ta­soista cross kitchen -hen­kistä ilta­menua sekä arkisin lou­nasta moni­puo­li­selta lis­taltaan - tun­nel­mal­li­sessa industrial-hen­ki­sessä ympä­ris­tössä ja kah­den­kym­menen hanan ympäröimänä.

Sinulla nälkä, meillä ruoka

Teemme omaa olutta, tar­joamme ruokaa, jota et saa muualta, sijait­semme Man­ner­hei­min­tiellä lähellä kaikkea!

A la car­temme sisältää Hel­sinki-Aasia-USA-sauna-maku­pareja. Ne on koottu oman panimon oluista ja klas­si­koista, lähi­met­sästä, idän eksoot­ti­suuk­sista, par­haista juus­toista… Kuvittele huu­lillesi kuusen­kerk­kä­tartar, haba­ne­ro­hillo tai vis­kic­heddar, palauta mie­leesi hiil­tyneen purjon tai juhan­nus­saunan tuoksu, näe edessäsi korea­laiset street food -kojut… tätä kaikkea on Penni tänään!

Arkisin lou­naal­lamme saatat kokea valin­nan­vai­keuden tuskaa, sillä hou­ku­tuksena ovat värikkäät kas­vis­ruoat, laa­dukkaat lihat ja mitä fres­seimmät salaatit sekä keitot!

Käänny puo­leemme pik­ku­nä­lässä, after work -suun­ni­tel­missa ja milloin vain vatsan muris­tessa - olemme pai­kalla, pak­kaamme mukaan ja kul­je­tamme kotiin!

Viidessä Pennissä tarjolla tällä hetkellä: 

Oluiden tar­kemmat tiedot löydät Mad Hop­perin net­ti­si­vuilta ja Untappd-sivulta

1

MH - PRKL LAGER 4,5%

2

sALAMA bREWING - EQUI­LI­BRIUM 001 5,5%

3

BEA­VERTOWN - BLOODY ´ELL 5,5%

4

MH - ATOMIC PUNK 6,0%

5

PØHJALA - vIR­MA­LISED IPA 6,5%

6

MAKU BREWING - CHINOOK IPA 5,5%

7

ETKO BREWING - B.B.L.C. SOUR 6,5%

8

mh - PHAT MONK SAISON 6,8%

9

BEA­VERTOWN - LUPULOID IPA 6,7%

10

MH - COMING SOON…

11

MH - SWEET NURSE MILKSHAKE IPA 6,3%

12

MH - COMING SOON…

13

Mh - COMING SOON…

14

MH - COMING SOON…

15

MH - TIPSY SUMMER HEFEWEIZEN 4,5%

16

MASIS BREWERY - BLACK AS MY CURRANT 3,7%

17

mh - STONE AGE IPA 5,0%

18

SALAMA BREWING - TRUCKS USE LOW GEAR IPA 7,0%

19

MH - PAPI MANGO SOUR 5,4%

20

MH - MOCHA CHOCOLATA YA YA NITRO STOUT 5,0%