Uudistunut panimoravintola Viisi Penniä toivottaa sinut tervetulleeksi

Olemme kul­keneet pitkän matkan, ja olemme nyt tässä, ylpeinä ja val­miina uuteen!

Legen­daa­rinen Viisi Penniä on aina kuu­lunut Hel­singin perin­teisten olut- ja ruo­ka­ra­vin­to­loiden eliittiin. Keväällä 2021 ravintola ottaa askelen kohti tren­dik­käämpää tule­vai­suutta, kun sen yhteyteen avataan oma olut­panimo, Mad Hopper Brewing Co.

Moder­ni­soitu kort­te­li­ra­vin­to­lamme tarjoaa päi­vittäin kor­kea­ta­soista cross kitchen -hen­kistä ilta­menua sekä arkisin lou­nasta täysin uudis­tu­valta lis­taltaan - tun­nel­mal­li­sessa industrial-hen­ki­sessä ympä­ris­tössä ja kah­den­kym­menen hanan ympäröimänä.

Sinulla nälkä, meillä ruoka

Teemme omaa olutta, tar­joamme ruokaa, jota et saa muualta, sijait­semme Man­ner­hei­min­tiellä lähellä kaikkea!

A la car­temme sisältää Hel­sinki-Aasia-USA-sauna-maku­pareja. Ne on koottu oman panimon oluista ja klas­si­koista, lähi­met­sästä, idän eksoot­ti­suuk­sista, par­haista juus­toista… Kuvittele huu­lillesi kuusen­kerk­kä­tartar, haba­ne­ro­hillo tai vis­kic­heddar, palauta mie­leesi hiil­tyneen purjon tai juhan­nus­saunan tuoksu, näe edessäsi korea­laiset street food -kojut… tätä kaikkea on Penni tänään!

Arkisin lou­naal­lamme saatat kokea valin­nan­vai­keuden tuskaa, sillä hou­ku­tuksena ovat värikkäät kas­vis­ruoat, laa­dukkaat lihat ja mitä fres­seimmät salaatit sekä keitot!

Käänny puo­leemme pik­ku­nä­lässä, after work -suun­ni­tel­missa ja milloin vain vatsan muris­tessa - olemme pai­kalla, pak­kaamme mukaan ja kul­je­tamme kotiin!

Viidessä Pennissä tarjolla tällä hetkellä: 

Oluiden tar­kemmat tiedot löydät Mad Hop­perin net­ti­si­vuilta ja Untappd-sivulta

1

MH - MAD HAZE
neipa 6,3%

2

Mh - Mystic vale gose 5% 

3

Mh - truth serum    Kveik double ipa 9%

4

Mh - Full moon    pumpkin ale 8% 

5

Mh  - Greenback        apa 5%

6

Mh - mango tango    neipa 6,5%

7

Mh - WAIHEKE          nz ipa 6,5%

8

MH - Scoop mu up      Fruited double neipa 8% 

9

Mh - jel­lyfish gose 4,5%

10

Mh - Daydream lager 5%

11

Escape from copacabana Ber­liner weisse 5% 

12

Mh - Black magic    Stout 5%

13

mh - Nightfall ddh fruited pale ale 6% 

14

mh - trapped under ice belgian triple 7,8%

15

mh - tipsy summer hefeweizen 5 %

16

mh - poker face pils 5%

17

mh - hoppy days      west coast ipa 6,4%

18

mh - DON’T FEAR 5 %

19

mh - meltdown milkshake ipa 7,2%

20

MH - FREEDOM NEPA 5 %