Add Your Heading Text Here

Panimoravintola Viisi Penniä toivottaa sinut tervetulleeksi

Legen­daa­rinen Viisi Penniä on aina kuu­lunut Hel­singin perin­teisten olut- ja ruo­ka­ra­vin­to­loiden eliittiin. Keväällä 2021 ravin­tolan yhteyteen avattiin oma olut­panimo, Mad Hopper Brewing Co.

 

Moder­ni­soitu pani­mo­ra­vin­to­lamme tarjoaa päi­vittäin rehtiä ja rentoa ilta­menua sekä arkisin moni­puo­lista buf­fet­lou­nasta - tun­nel­mal­li­sessa industrial-hen­ki­sessä ympä­ris­tössä ja kah­den­kym­menen hanan ympäröimänä.

PENNIN KESÄBRUNSSIT

Kattaukset 16.6. & 14.7. & 11.8. kello 12-15, 29 € / hlö. Katso menu ja varaa pöytä tästä!

Legendaarisille illoille!

Tun­nel­mal­linen pani­mo­ra­vin­to­lamme pal­velee näl­käisiä ja janoisia Man­ner­hei­min­tiellä Töö­lössä. Ruo­ka­ra­vin­to­lamme tar­joilee kah­dessa ker­rok­sessa, ja kel­la­rista löytyy vielä oma pani­momme Mad Hopper Brewing⁠ Co. Vii­kon­lop­puisin baa­rimme tar­joilee yön pik­ku­tun­neille asti.


Tähän kivi­jalkaan mahtuu siis paljon menoa ja mei­ninkiä — tule kokemaan legen­daa­risen Pennin tarjonta!

Viidessä Pennissä tarjolla tällä hetkellä: 

Oluiden tar­kemmat tiedot löydät Mad Hop­perin net­ti­si­vuilta ja Untappd-sivulta