Uudistunut panimoravintola Viisi Penniä toivottaa sinut tervetulleeksi

Olemme kul­keneet pitkän matkan, ja olemme nyt tässä, ylpeinä ja val­miina uuteen!

Legen­daa­rinen Viisi Penniä on aina kuu­lunut Hel­singin perin­teisten olut- ja ruo­ka­ra­vin­to­loiden eliittiin. Keväällä 2021 ravintola ottaa askelen kohti tren­dik­käämpää tule­vai­suutta, kun sen yhteyteen avataan oma olut­panimo, Mad Hopper Brewing Co.

Moder­ni­soitu kort­te­li­ra­vin­to­lamme tarjoaa päi­vittäin kor­kea­ta­soista cross kitchen -hen­kistä ilta­menua sekä arkisin lou­nasta täysin uudis­tu­valta lis­taltaan - tun­nel­mal­li­sessa industrial-hen­ki­sessä ympä­ris­tössä ja kah­den­kym­menen hanan ympäröimänä.

Sinulla nälkä, meillä ruoka

Teemme omaa olutta, tar­joamme ruokaa, jota et saa muualta, sijait­semme Man­ner­hei­min­tiellä lähellä kaikkea!

A la car­temme sisältää Hel­sinki-Aasia-USA-sauna-maku­pareja. Ne on koottu oman panimon oluista ja klas­si­koista, lähi­met­sästä, idän eksoot­ti­suuk­sista, par­haista juus­toista… Kuvittele huu­lillesi kuusen­kerk­kä­tartar, haba­ne­ro­hillo tai vis­kic­heddar, palauta mie­leesi hiil­tyneen purjon tai juhan­nus­saunan tuoksu, näe edessäsi korea­laiset street food -kojut… tätä kaikkea on Penni tänään!

Arkisin lou­naal­lamme saatat kokea valin­nan­vai­keuden tuskaa, sillä hou­ku­tuksena ovat värikkäät kas­vis­ruoat, laa­dukkaat lihat ja mitä fres­seimmät salaatit sekä keitot!

Käänny puo­leemme pik­ku­nä­lässä, after work -suun­ni­tel­missa ja milloin vain vatsan muris­tessa - olemme pai­kalla, pak­kaamme mukaan ja kul­je­tamme kotiin!

Viidessä Pennissä tarjolla tällä hetkellä: 

Oluiden tar­kemmat tiedot löydät Mad Hop­perin net­ti­si­vuilta ja Untappd-sivulta

1

Mad Hopper Brewing Co. -greenback apa 5,5%

2

Mad Hopper Brewing Co. - FIRST BITE 4,8% kolsch

3

Mad Hopper Brewing Co. -DAYDREAM LAGER 5,0% 

4

Mad Hopper bREING CO.- HOP HUNTER SULTANA 6,5%

5

Mad Hopper bREING CO.-
HOP HUNTER SULTANA 6,5%

6

Mad Hopper bREING CO.-
HOP HUNTER SULTANA 6,5%

7

Mad Hopper Brewing Co. - handshake 5,0%

8

Mad Hopper Brewing Co. - naughty blast 6%

9

Mad Hopper Brewing Co. - pinch me 4,5%

10

Mad Hopper Brewing Co. - hoppy ending 5%

11

Mad Hopper bREING CO.-
HOP HUNTER SULTANA 6,5%

12

Mad Hopper Brewing Co. - Money­penny 5,5%

13

Mad Hopper bREWING CO.-
kiss me 5,2%

14

Olarin Panimo - Dope Ass Kick5,5%

15

Mad Hopper Brewing Co. - hOP SHAMAN 7%

16

Mad Hopper bREWING CO.-
COMING SOON!

17

Maku Brewing-      Hyöky Lager 5,1% 

18

Mad Hopper Brewing Co. - coming soon!

19

Mad Hopper Brewing Co. - coming soon!

20

Mad Hopper Brewing Co. - coming soon!